نماینده کرج:یکی از اولویت‌های نمایندگان مردم البرز ، موضوعات و اقدامات نیمه تمام است

نماینده‌ کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شیب مهاجرت پذیری در استان بالا بوده و با افزایش جمعیتی که اتفاق می‌افتد، سرانه‌های استان در برخی از حوزه‌ها هنوز قابل قبول نیست.

ادامه مطلب 

مروری بر نظریه های نوسازی، وابستگی و نظام جهانی

آلوین سو با عنایت به تحولات تاریخی و بررسی اندیشه‏‌های نمایندگان شاخص مکاتب نوسازی و وابستگی، این دو نحله را به دو گروه مطالعات سنتی و جدید تقسیم کرده و در نهایت پنج دیدگاه عمده پیرامون روند توسعه در جهان را فراروی مخاطبان خویش قرار می‌‏دهد.

ادامه مطلب