هاشمی: ۱۳ میلیون رأی متعلق به کل اصولگرایان است نه جلیلی /سهم خواهی از پزشکیان معنایی ندارد، باید تعامل کمک کننده داشت

محمد هاشمی گفت: پیروزی آقای پزشکیان هم با رأی شخصی، اظهارات، رفتارها و سابقه او بود که برای مردم جذابیت داشت و ویژگی‌های شخصی او هم سهم بزرگی در پیروزی در انتخابات دارد؛ هم حمایت گروه های مختلف هم تاثیرگذار و کمک دهنده بود.

ادامه مطلب