Blog

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اگر در موضوع حجاب کار منسجم و هماهنگ شده‌ای توسط نهادهای مختلف متولی این موضوع صورت نگیرد، قطعا نتیجه ای در این حوزه و تاثیری در جامعه نخواهیم دید.

بادامچیان: نهادهای متولی حجاب هماهنگ نباشند، تاثیری در جامعه نخواهیم دید

اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی جودو وازا با تاکید بر لزوم هم‌افزایی همه نهادها و سازمان‌های فرهنگی در بحث اجرایی کردن قوانین مربوط به حجاب گفت: مسئله حجاب و تحجب یک ضرورت و اصل مهم در اسلام است و بر اساس این اصل هرکس که مسلمان است باید بر طبق قانون کشور اسلامی رفتار کند. وی افزود: نکته دیگر نگاه مقابل اسلام است که در مقوله زن و حجاب با یک نگاه ابزاری به زن، زن را وسیله شهوت رانی خود قرار داده و در جوامع غربی مشاهده می کنیم که بیش ترین صدمات را زنان غربی متحمل شده‌ اند. بادامچیان خاطرنشان کرد: حال با این مقدمه، باید گفت؛ یک شبکه استعماری حجاب را به عنوان یک هویت اسلامی نشانه گرفته و فعالیت های سازمان دهی شده ای علیه حجاب انجام می‌دهند و استقلال و هویت خانواده را نشانه گرفته‌اند و برای رسانه های خارج نشین محتوا تهیه می‌کنند. اگر در مقوله حجاب سازمان ها هماهنگ نباشند، فضا بهبود پیدا نخواهد کرد وی تصریح کرد: در مسئله حجاب باید مثل خودشان با یک برنامه ریزی و طرح منطقی و دقیق همه نهادهای متولی این حوزه ورود پیدا کرده و به صورت هماهنگ برنامه های خود را در موضوع عفاف و حجاب پیش ببرندو این موضوع را به صورت منطقی برای زنان در صداوسیما تبیین کنند. وی یادآور شد: اگر در موضوع حجاب کار منسجم و هماهنگ شده ای توسط نهادهای مختلف متولی این موضوع صورت نگیرد، قطعا نتیجه ای در این حوزه نخواهیم دید و فضا بهبود پیدا نخواهد کرد و تاثیری در جامعه نخواهیم دید. بادامچیان با اشاره به اینکه بعضی کم کارهایی که در حوزه حجاب صورت گرفته از دولت قبل نشأت گرفته است، گفت: گروهی در جریان اصلاحات وجود دارد که در همه چیز در غرب غرق شده اند و گرفتار مفاهیم و کارکردهای غرب در موضوعات مختلف هستند و با یک ذهن غرب زده نسبت به مقوله زن و حجاب نگاه می‌کنند و خب طبیعتا در زمان خودشان رویکردشان غربی بوده است. درخواست هماهنگی دستگاه ها در بحث حجاب  گفتنی است مخاطبان جودو وازا اخیرا با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» از دستگاه‌ها و نهادی مختلف خواسته اند در بحث قوانین مربوط به حجاب هماهنگ باشند. در بخشی از متن این پویش آمده است: حجاب خاکریز و سنگر اول در دین مبین اسلام است برای حفظ این سنگر جان‌ها داده ایم خون ها داده ایم پس رواتر است برای حفظ و نگهداری آن متحد باشیم و وحدت رویه داشته باشیم به حاشیه ها مشغول‌ نکند مارا خدای ناکرده اگر دشمن اولین خاکریز را گرفت مثل آب خوردن دیگر سنگرها را نیز می‌گیرد. پس اتحاد اتحاد اتحاد اختلاف سلیقه ها را کنار بگذاریم و از هر حرکت مثبتی در این راه حمایت جدی و قلبی بکنیم.  در مقوله حجاب از ظرفیت نهادهای مردمی استفاده شود رحمان زنگنه سردبیر این پویش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس معتقد است که در مقوله حجاب که یک دستور صریح الهی است به هیچ عنوان نباید کوتاه آمد و دقیقا باید به مر قانون الهی عمل کرد و به نظر بنده می‌توان از مجموعه های مردمی با یک هماهنگی مناسب استفاده کرد و آن ها را هم پای کار آورد. وی در ادامه گفت: قبل از این که ما به قوانین حوزه حجاب بخواهیم عمل کنیم، باید دستگاه های متولی این موضوع با یک اتحاد و هماهنگی دقیق و حساب شده و در راستای یک دیگر و با یک برنامه مشترک در مقوله حجاب ورود پیدا کنند. این مخاطب جودو وازا که از دزفول خوزستان این پویش را به ثبت رسانده در پایان گفت: امیدوارم با هم افزایی همه نهادهای فرهنگی و انتظامی در بحث حجاب، شاهد اجرای دقیق این دستور الهی در جامعه باشیم و به نظرم اگر به واقع این هم افزایی نهادهای مختلف شکل بگیرد شاهد تحولی عظیم در بحث عفاف و حجاب خواهیم بود و نتیجه آن را میلیون ها مدافع اسلام و حجاب در ایران خواهند دید. متن کامل این پویش را از اینجا مشاهده کنید. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید