Blog

جشن بزرگ «خيلي دخترونه» با بهره‌مندي از ظرفيـت مخاطبـان نوجـوان دختـر فرهنگسـراها در مقطـع متوسـطه اول و دوم طراحي و بـا راهبـري محتوايـي و حمايت فرهنگسـراها شامگاه یکشنبه 7 خرداد 1402 با حضور جمعی از مسئولین فرهنگی در مجتمع شهید غنی پور برگزار شد.

جشن بزرگ «خيلي دخترونه»

دیدگاهتان را بنویسید