Blog

عضو شورای اسلامی شهر تهران به استفاده از نظرات مردم در اجرای پروژه ها اشاره کرد و گفت: نظرات مردم به گونه ای است که در اتاق های فکر دربسته قطعا به آن نمی رسند چرا که مردم مشکلات محلات خود را بهتر می دانند.

نظرات مردم  در اجرای  پروژه ها بهتر از تصمیات در اتاق های فکر دربسته است

سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس در خصوص استفاده از نظرات شهروندان در اولویت بندی پروژه ها گفت: این کار بسیار خوب است و مدیریت شهری به تازگی کمپین من شهردارم را در این زمینه راه اندازی کرده است. وی ادامه داد: در این کمپین به نوعی مردم درگیر پروژ ه های شهری می شوند و همچنین اطلاع خواهند داشت که قرار است چه اتفاقی در محله خودشان بیفتد و این امر بسیار پسندیده است. عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: با نظر خواهی از شهروندان متوجه می شویم که چه پروژه ای اولویت دارد یا ندارد؟ با این اقدام دیگر کاری انجام نمی دهیم که خروجی نداشته باشد. آقامیری اظهار کرد: نظرات مردم بهتر است چرا که آنها در بافت زندگی می کنند و بسیار دقیق تر می توانند در مورد نیازهای شهر صبحت کنند؛ چیزی را اعلام می کنند که مورد نیاز مردم است. این عضو شورای شهر تهران گفت: نظرات مردم به گونه ای است که در اتاق های فکر دربسته قطعا به آن نمی رسند چرا که مردم مشکلات محلات خود را بهتر می دانند و کسانی که در اتاق فکر برای اجرای پروژه ها تصمیم می گیرند؛ ریز به ریز مشکلات را به خوبی مردم نمی داند و در نتیجه اجرای کمپین من شهردارم کمک بسیار خوبی برای مدیریت شهری است. مردم با اشراف خود به محلات؛ نظرات کاربردی می دهند. وی تاکید کرد بعد از اخذ نظر شهروندان موضوعات آسیب شناسی شده و با نگاه کارشناسی اقدامات صورت می گیرد. پایان پیام/  

دیدگاهتان را بنویسید