سیاست‌ورزی ناجور خاتمی و لاریجانی!

این روزها 2 برچسب «خالص‌سازی» و «خودبراندازی» ابزار کار طیف روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا(میانه‌گیر) در هجمه به نظام و ارکان آن شده و کم‌تر متنی می‌توان از عناصر این طیف سراغ گرفت که به نحو تلویحی یا تصریحی به این 2 برچسب نپرداخته باشد.

ادامه مطلب 

استعمارگر ایران کیست؟

افرادی مانند فرشاد مؤمنی معتقدند ما برای فرار از فشار آمریکا به روسیه و چین پناه برده‌ایم. در دوران قاجار نیز در دعوا با روسیه به انگلیس پناه می‌بردیم یا در تنش با این 2 کشور به قدرتی دیگر متوسل می‌شدیم. اما آیا این تحلیل درست است؟ کلید پاسخ به سؤالات مطرح شده در اصل

ادامه مطلب