تخصیص بودجه برای پروژه‌های عمرانی پایین است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به پایین‌بودن تخصیص بودجه برای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: با مصوبه موجود برای تخصیص ۲۰ درصدی از صندوق توسعه، امیدوارم تا پایان سال ۱۶۰ همت بودجه به این امور تزریق شود و امیدوارم پروژه‌های عمرانی استان زنجان به‌صورت ویژه دیده شود تا در مدت‌زمان

ادامه مطلب 

خبرگزاری فارس با افتخار و بدون ابا شعارهای انقلاب را فریاد می‌زند

معاون اقتصادی و توسعه مدیریت خبرگزاری فارس از انقلابی بودن به‌عنوان یکی از عناصر هویتی این خبرگزاری نام برد و گفت: با افتخار شعارهای انقلاب را روی دست می‌گیریم و فریاد می‌زنیم و ابایی از بیان آن نداریم، ما رسانه خنثی نیستیم بلکه موضع مشخص داریم و در مسیر انقلاب حرکت می‌کنیم.

ادامه مطلب