احکام بدوی متهمان پرونده حادثه تروریستی محله خانه اصفهان صادر شد/ حکم اعدام برای 3 نفر از متهمان

احکام اولیه متهمان پرونده حادثه تروریستی محله خانه اصفهان که منجر به شهادت ۳ نفر از نیروهای مدافع امنیت شده بود صادر و ۳ تن از متهمان به اعدام محکوم شدند.

ادامه مطلب